Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 4 MX IGP

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce4 MX + nForce2
GeForce 4 MX IGP
Crush17 AGP 4x 200 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 10 2002

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.