Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 600A

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 615
GeForce 600A
GF108 PCIe 2.0 x16 660 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 15 tháng 5 2012
NVIDIA GeForce 610
GeForce 600A
GF119 PCIe 2.0 x16 738 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 12 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.