Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 6 PCI

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 6200 PCI
GeForce 6 PCI
NV44 PCI 280 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 16 tháng 1 2008
NVIDIA GeForce 6200 X2 PCI
GeForce 6 PCI
NV44 PCI 280 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 16 tháng 1 2008
NVIDIA GeForce 6200 LE PCI
GeForce 6 PCI
NV43 PCI 300 MHz 256 MB, DDR, 64 bit 11 tháng 10 2004

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.