Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce Go 6 IGP (Go 6000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce Go 6100 + nForce Go 430
GeForce Go 6 IGP (Go 6000)
C51 PCIe 1.0 x16 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce Go 6150 + nForce Go 430
GeForce Go 6 IGP (Go 6000)
C51 PCIe 2.0 x1 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.