Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 256

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 256 DDR
GeForce 256
NV10 AGP 4x 120 MHz 32 MB, DDR, 128 bit 23 tháng 12 1999
NVIDIA GeForce 256 SDR
GeForce 256
NV10 AGP 4x 120 MHz 32 MB, SDR, 64 bit 11 tháng 10 1999

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.