Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 8

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 8400 GS Rev. 3
GeForce 8
GT218 PCIe 2.0 x16 520 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 12 tháng 7 2010
NVIDIA GeForce 8400 SE
GeForce 8
G86 PCIe 2.0 x16 459 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 1 tháng 8 2008
NVIDIA GeForce 8800 GT Mac Edition
GeForce 8
G92 PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 1 tháng 2 2008
NVIDIA GeForce 8800 GS
GeForce 8
G92 PCIe 1.0 x16 550 MHz 384 MB, GDDR3, 192 bit 31 tháng 1 2008
NVIDIA GeForce 8800 GS Mac Edition
GeForce 8
G92 MXM-HE 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 31 tháng 1 2008
NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
GeForce 8
G92 PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 11 tháng 12 2007
NVIDIA GeForce 8400 GS Rev. 2
GeForce 8
G98 PCIe 2.0 x16 567 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 4 tháng 12 2007
NVIDIA GeForce 8400 GS PCI
GeForce 8
G98 PCI 567 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 4 tháng 12 2007
NVIDIA GeForce 8400
GeForce 8
G98 PCIe 2.0 x16 540 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 4 tháng 12 2007
NVIDIA GeForce 8800 GTS Core 112
GeForce 8
G80 PCIe 1.0 x16 500 MHz 640 MB, GDDR3, 320 bit 19 tháng 11 2007
NVIDIA GeForce 8800 GT
GeForce 8
G92 PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 10 2007
NVIDIA GeForce 8600 GTS Mac Edition
GeForce 8
G84 PCIe 1.0 x16 675 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 21 tháng 9 2007
NVIDIA GeForce 8800 Ultra
GeForce 8
G80 PCIe 1.0 x16 612 MHz 768 MB, GDDR3, 384 bit 2 tháng 5 2007
NVIDIA GeForce 8500 GT
GeForce 8
G86 PCIe 1.0 x16 459 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8400 GS PCI Rev. 2
GeForce 8
GT218 PCI 520 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8400 GS PCI Rev. 2
GeForce 8
GT218 PCI 520 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8400 GS
GeForce 8
G86 PCIe 1.0 x16 459 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8300 GS
GeForce 8
G86 PCIe 2.0 x16 459 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8600 GTS
GeForce 8
G84 PCIe 1.0 x16 675 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8600 GT Mac Edition
GeForce 8
G84 PCIe 1.0 x16 600 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8600 GT
GeForce 8
G84 PCIe 1.0 x16 540 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8600 GS
GeForce 8
G84 PCIe 1.0 x16 540 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 17 tháng 4 2007
NVIDIA GeForce 8800 GTS 320
GeForce 8
G80 PCIe 1.0 x16 513 MHz 320 MB, GDDR3, 320 bit 12 tháng 2 2007
NVIDIA GeForce 8800 GTX
GeForce 8
G80 PCIe 1.0 x16 576 MHz 768 MB, GDDR3, 384 bit 8 tháng 11 2006
NVIDIA GeForce 8800 GTS 640
GeForce 8
G80 PCIe 1.0 x16 513 MHz 640 MB, GDDR3, 320 bit 8 tháng 11 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.