Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro4 NVS

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro4 400 NVS PCI
Quadro4 NVS
NV17 PCI 220 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 16 tháng 7 2004
NVIDIA Quadro4 100 NVS
Quadro4 NVS
NV17 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 22 tháng 12 2003
NVIDIA Quadro4 100 NVS PCI
Quadro4 NVS
NV17 PCI 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 22 tháng 12 2003
NVIDIA Quadro4 200 NVS
Quadro4 NVS
NV17 AGP 4x 250 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 22 tháng 12 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.