Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro FX Mobile (x800M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro FX 880M
Quadro FX Mobile (x800M)
GT216 MXM-A (3.0) 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 7 tháng 1 2010
NVIDIA Quadro FX 380M
Quadro FX Mobile (x800M)
GT218 PCIe 2.0 x16 606 MHz 512 MB, GDDR3, 64 bit 7 tháng 1 2010
NVIDIA Quadro FX 2800M
Quadro FX Mobile (x800M)
G92 MXM-B (3.0) 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 1 tháng 12 2009
NVIDIA Quadro FX 1800M
Quadro FX Mobile (x800M)
GT215 MXM-A (3.0) 561 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 15 tháng 6 2009
NVIDIA Quadro FX 3800M
Quadro FX Mobile (x800M)
G92 MXM-B (3.0) 675 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 8 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.