Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 900M

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 940MX
GeForce 900M
GM108 PCIe 3.0 x8 954 MHz 1024 MB, GDDR5, 64 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce GTX 965M
GeForce 900M
GM206 MXM-B (3.0) 935 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce 940MX
GeForce 900M
GM108 PCIe 3.0 x8 1004 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce 940MX
GeForce 900M
GM107 PCIe 3.0 x8 795 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 28 tháng 6 2016
NVIDIA GeForce GTX 980MX
GeForce 900M
GM204 PCIe 3.0 x16 1050 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 1 tháng 6 2016
NVIDIA GeForce 945M
GeForce 900M
GM108 PCIe 3.0 x8 1006 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 8 tháng 4 2016
NVIDIA GeForce 920MX
GeForce 900M
GM108 PCIe 3.0 x8 965 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 25 tháng 3 2016
NVIDIA GeForce 930MX
GeForce 900M
GM108 PCIe 3.0 x8 952 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 3 2016
NVIDIA GeForce 945M
GeForce 900M
GM107 MXM-B (3.0) 928 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 27 tháng 10 2015
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile
GeForce 900M
GM204 MXM-B (3.0) 1064 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 21 tháng 9 2015
NVIDIA GeForce 930M
GeForce 900M
GM108 PCIe 3.0 x8 928 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce GTX 960M
GeForce 900M
GM107 MXM-B (3.0) 1097 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 940M
GeForce 900M
GM108 PCIe 3.0 x8 1072 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 910M
GeForce 900M
GK208B PCIe 3.0 x8 641 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 940M
GeForce 900M
GM107 MXM-B (3.0) 1020 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce GTX 950M Mac Edition
GeForce 900M
GM107 MXM-B (3.0) 993 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce GTX 950M
GeForce 900M
GM107 PCIe 3.0 x8 993 MHz 4 GB, DDR3, 128 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 920M
GeForce 900M
GK208B PCIe 3.0 x8 954 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 13 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce GTX 965M
GeForce 900M
GM204 MXM-B (3.0) 935 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 9 tháng 1 2015
NVIDIA GeForce GTX 965M
GeForce 900M
GM204 MXM-B (3.0) 924 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 9 tháng 1 2015
NVIDIA GeForce GTX 965M
GeForce 900M
GM204 MXM-B (3.0) 540 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 9 tháng 1 2015
NVIDIA GeForce GTX 970M
GeForce 900M
GM204 MXM-B (3.0) 924 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 7 tháng 10 2014
NVIDIA GeForce GTX 970M
GeForce 900M
GM204 MXM-B (3.0) 924 MHz 3 GB, GDDR5, 192 bit 7 tháng 10 2014
NVIDIA GeForce GTX 980M
GeForce 900M
GM204 MXM-B (3.0) 540 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 7 tháng 10 2014
NVIDIA GeForce GTX 980M
GeForce 900M
GM204 MXM-B (3.0) 1038 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 7 tháng 10 2014

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.