Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro (Px200 Mobile)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro P520 Mobile
Quadro Mobile (Px200)
GP108 PCIe 3.0 x16 1303 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 23 tháng 5 2019
NVIDIA Quadro P3200 Max-Q
Quadro Mobile (Px200)
GP104 MXM-B (3.0) 1139 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 21 tháng 2 2018
NVIDIA Quadro P3200 Mobile
Quadro Mobile (Px200)
GP104 MXM-B (3.0) 1328 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 21 tháng 2 2018
NVIDIA Quadro P4200 Mobile
Quadro Mobile (Px200)
GP104 MXM-B (3.0) 1227 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 21 tháng 2 2018
NVIDIA Quadro P5200 Max-Q
Quadro Mobile (Px200)
GP104 MXM-B (3.0) 1316 MHz 16 GB, GDDR5, 256 bit 21 tháng 2 2018
NVIDIA Quadro P5200 Mobile
Quadro Mobile (Px200)
GP104 MXM-B (3.0) 1557 MHz 16 GB, GDDR5, 256 bit 21 tháng 2 2018
NVIDIA Quadro P620 Mobile
Quadro Mobile (Px200)
GP107 PCIe 3.0 x16 1177 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 1 tháng 2 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.