Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 2 MX PCI

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce2 MX 200 PCI
GeForce 2 MX PCI
NV11B PCI 175 MHz 64 MB, SDR, 64 bit 3 tháng 3 2001
NVIDIA GeForce2 MX 400 PCI
GeForce 2 MX PCI
NV11B PCI 200 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 3 tháng 3 2001
NVIDIA GeForce2 MX DH Pro TV PCI
GeForce 2 MX PCI
NV11 PCI 175 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 28 tháng 6 2000
NVIDIA GeForce2 MX PCI
GeForce 2 MX PCI
NV11 PCI 175 MHz 32 MB, SDR, 64 bit 28 tháng 6 2000

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.