Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 7M IGP (7000M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 7150M + nForce 630M
GeForce 7M IGP (7000M)
C67 PCIe 1.0 x16 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 16 tháng 11 2007
NVIDIA GeForce 7000M + nForce 610M
GeForce 7M IGP (7000M)
C67 PCIe 1.0 x16 350 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.