Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA NVS

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA NVS 810
NVS
GM107 PCIe 3.0 x16 902 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 4 tháng 11 2015
NVIDIA NVS 315
NVS
GF119 PCIe 2.0 x16 523 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 10 tháng 3 2013
NVIDIA NVS 510
NVS
GK107 PCIe 2.0 x16 797 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 23 tháng 10 2012
NVIDIA NVS 310
NVS
GF119 PCIe 2.0 x16 523 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 26 tháng 6 2012
NVIDIA NVS 300
NVS
GT218 PCIe 2.0 x16 520 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 8 tháng 1 2011
NVIDIA NVS 1000
NVS
GK107 PCIe 3.0 x16 797 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 30 tháng 5 2023

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.