Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro Mobile (Ax000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA RTX A2000
Quadro
GA106 PCIe 4.0 x16 562 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 10 tháng 8 2021
NVIDIA RTX A4 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA107 PCIe 4.0 x16 1237 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 28 tháng 7 2021
NVIDIA RTX A4000 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA104 PCIe 4.0 x16 1140 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA RTX A2000 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA106 PCIe 4.0 x16 893 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA RTX A3000 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA104 PCIe 4.0 x16 1260 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 27 tháng 5 2024
NVIDIA RTX A5000 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA104 PCIe 4.0 x16 900 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 27 tháng 5 2024
NVIDIA RTX A4500 Mobile
Quadro Mobile (Ax000)
GA104 PCIe 4.0 x16 1020 MHz 12 GB, GDDR6, 256 bit 27 tháng 5 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.