Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro FX Mobile (x600M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro FX 3600M
Quadro FX Mobile (x600M)
G92 MXM-HE 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 23 tháng 2 2008
NVIDIA Quadro FX 3600M
Quadro FX Mobile (x600M)
G92 MXM-HE 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 23 tháng 2 2008
NVIDIA Quadro FX 1600M
Quadro FX Mobile (x600M)
G84 MXM-HE 625 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 6 2007
NVIDIA Quadro FX 360M
Quadro FX Mobile (x600M)
G86 PCIe 1.0 x16 400 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 9 tháng 5 2007

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.