Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 400

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GTS 450 Rev. 3
GeForce 400
GF116 PCIe 2.0 x16 783 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 11 tháng 7 2012
NVIDIA GeForce GTX 460 v2 ES
GeForce 400
GF114 PCIe 2.0 x16 779 MHz 1280 MB, GDDR5, 256 bit 24 tháng 9 2011
NVIDIA GeForce GTX 460 v2
GeForce 400
GF114 PCIe 2.0 x16 779 MHz 1024 MB, GDDR5, 192 bit 24 tháng 9 2011
NVIDIA GeForce GTS 450 Rev. 2
GeForce 400
GF116 PCIe 2.0 x16 783 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 15 tháng 3 2011
NVIDIA GeForce GTX 460 X2
GeForce 400
GF104 PCIe 2.0 x16 701 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 3 2011
NVIDIA GeForce GT 440 Mac Edition
GeForce 400
GF108 PCIe 1.0 x16 810 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 9 tháng 2 2011
NVIDIA GeForce GT 440
GeForce 400
GF108 PCIe 2.0 x16 810 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 1 tháng 2 2011
NVIDIA GeForce GTX 460 SE
GeForce 400
GF104 PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 15 tháng 11 2010
NVIDIA GeForce GTX 460 SE v2
GeForce 400
GF114 PCIe 2.0 x16 650 MHz 768 MB, GDDR5, 192 bit 15 tháng 11 2010
NVIDIA GeForce GTX 460 OEM
GeForce 400
GF104 PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 11 tháng 10 2010
NVIDIA GeForce GT 440 OEM
GeForce 400
GF106 PCIe 2.0 x16 810 MHz 1536 MB, DDR3, 192 bit 11 tháng 10 2010
NVIDIA GeForce GTS 450 OEM
GeForce 400
GF106 PCIe 2.0 x16 790 MHz 1536 MB, GDDR5, 192 bit 11 tháng 10 2010
NVIDIA GeForce GT 430
GeForce 400
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 11 tháng 10 2010
NVIDIA GeForce GT 430 OEM
GeForce 400
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 11 tháng 10 2010
NVIDIA GeForce GT 430 PCI
GeForce 400
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 11 tháng 10 2010
NVIDIA GeForce GTS 450
GeForce 400
GF106 PCIe 2.0 x16 783 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 9 2010
NVIDIA GeForce GTS 450 OEM
GeForce 400
GF106 PCIe 2.0 x16 783 MHz 512 MB, GDDR5, 128 bit 13 tháng 9 2010
NVIDIA GeForce 405 OEM
GeForce 400
GT216 PCIe 2.0 x16 475 MHz 1024 MB, DDR2, 128 bit 3 tháng 9 2010
NVIDIA GeForce 405 OEM
GeForce 400
GT216 PCIe 2.0 x16 475 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 3 tháng 9 2010
NVIDIA GeForce GT 415 OEM
GeForce 400
GT216 PCIe 2.0 x16 625 MHz 512 MB, DDR3, 128 bit 3 tháng 9 2010
NVIDIA GeForce 405 OEM
GeForce 400
GT218 PCIe 2.0 x16 589 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 3 tháng 9 2010
NVIDIA GeForce GT 420 OEM
GeForce 400
GF108 PCIe 2.0 x16 700 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 3 tháng 9 2010
NVIDIA GeForce GTX 460
GeForce 400
GF104 PCIe 2.0 x16 675 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 12 tháng 7 2010
NVIDIA GeForce GTX 460
GeForce 400
GF104 PCIe 2.0 x16 675 MHz 768 MB, GDDR5, 192 bit 12 tháng 7 2010
NVIDIA GeForce GTX 465
GeForce 400
GF100 PCIe 2.0 x16 608 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 31 tháng 5 2010
NVIDIA GeForce GTX 480
GeForce 400
GF100 PCIe 2.0 x16 701 MHz 1536 MB, GDDR5, 384 bit 26 tháng 3 2010
NVIDIA GeForce GTX 470
GeForce 400
GF100 PCIe 2.0 x16 608 MHz 1280 MB, GDDR5, 320 bit 26 tháng 3 2010
NVIDIA GeForce GTX 490
GeForce 400
GF100 PCIe 2.0 x16 608 MHz 1536 MB, GDDR5, 384 bit 30 tháng 9 2023
NVIDIA GeForce GTX 480 Core 512
GeForce 400
GF100 PCIe 2.0 x16 527 MHz 1536 MB, GDDR5, 384 bit 30 tháng 9 2023
NVIDIA GeForce GTX 470 X2
GeForce 400
GF100 PCIe 2.0 x16 608 MHz 1024 MB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 9 2023
NVIDIA GeForce GTX 470 PhysX Edition
GeForce 400
GT215 PCIe 2.0 x16 608 MHz 1280 MB, GDDR5, 320 bit 30 tháng 9 2023

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.