Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce MX (4xx)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps
GeForce MX (4xx)
TU117 PCIe 4.0 x4 1395 MHz 2 GB, GDDR6, 64 bit 25 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps
GeForce MX (4xx)
TU117 PCIe 4.0 x4 1395 MHz 2 GB, GDDR6, 64 bit 25 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce MX450 30.5W 8Gbps
GeForce MX (4xx)
TU117 PCIe 4.0 x4 1035 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 25 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce MX450 25W
GeForce MX (4xx)
TU117 PCIe 4.0 x4 720 MHz 2 GB, GDDR6, 64 bit 15 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce MX450 25W
GeForce MX (4xx)
TU117 PCIe 4.0 x4 720 MHz 2 GB, GDDR6, 64 bit 15 tháng 8 2020

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.