Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 6 AGP

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 6600 LE AGP
GeForce 6 AGP
NV43 AGP 8x 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce 6800 GS
GeForce 6 AGP
NV40 AGP 8x 350 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 8 tháng 12 2005
NVIDIA GeForce 6800 XT
GeForce 6 AGP
NV48 AGP 8x 300 MHz 256 MB, DDR, 128 bit 30 tháng 9 2005
NVIDIA GeForce 6800 XE
GeForce 6 AGP
NV40 AGP 8x 275 MHz 256 MB, DDR2, 128 bit 30 tháng 9 2005
NVIDIA GeForce 6800 XT
GeForce 6 AGP
NV40 AGP 8x 300 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 30 tháng 9 2005
NVIDIA GeForce 6800 XT
GeForce 6 AGP
NV42 AGP 8x 450 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 30 tháng 9 2005
NVIDIA GeForce 6200 LE AGP
GeForce 6 AGP
NV44 AGP 8x 350 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 4 tháng 4 2005
NVIDIA GeForce 6200 AGP
GeForce 6 AGP
NV44 AGP 8x 350 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 4 tháng 4 2005
NVIDIA GeForce 6200 AGP
GeForce 6 AGP
NV44 AGP 8x 350 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 4 tháng 4 2005
NVIDIA GeForce 6200 TurboCache
GeForce 6 AGP
NV44B AGP 4x 350 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 15 tháng 12 2004
NVIDIA GeForce 6600 GT AGP
GeForce 6 AGP
NV43 AGP 8x 500 MHz 128 MB, GDDR3, 128 bit 14 tháng 11 2004
NVIDIA GeForce 6200 LE AGP 512 MB
GeForce 6 AGP
NV44 AGP 8x 300 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 11 tháng 10 2004
NVIDIA GeForce 6600 AGP
GeForce 6 AGP
NV43 PCIe 1.0 x16 300 MHz 128 MB, DDR, 128 bit 12 tháng 8 2004
NVIDIA GeForce 6800 LE
GeForce 6 AGP
NV40 AGP 8x 300 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 21 tháng 7 2004
NVIDIA GeForce 6800 Ultra DDL
GeForce 6 AGP
NV40 AGP Pro 8x 400 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 4 2004
NVIDIA GeForce 6800 Ultra
GeForce 6 AGP
NV40 AGP 8x 425 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 4 2004
NVIDIA GeForce 6800 GT DDL
GeForce 6 AGP
NV40 AGP Pro 8x 350 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 4 2004
NVIDIA GeForce 6800 GT
GeForce 6 AGP
NV40 AGP 8x 350 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 14 tháng 4 2004
NVIDIA GeForce 6800
GeForce 6 AGP
NV48 AGP 8x 325 MHz 256 MB, DDR, 256 bit 14 tháng 4 2004
NVIDIA GeForce 6800 GT
GeForce 6 AGP
NV48 AGP 8x 350 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 14 tháng 4 2004
NVIDIA GeForce 6800
GeForce 6 AGP
NV40 AGP 8x 325 MHz 128 MB, DDR, 256 bit 14 tháng 4 2004
NVIDIA GeForce 6200 AGP
GeForce 6 AGP
NV18C AGP 8x 230 MHz 128 MB, DDR, 64 bit 14 tháng 12 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.