Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 16 Mobile

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
GeForce 16 Mobile
TU116 PCIe 3.0 x16 1350 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 23 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q
GeForce 16 Mobile
TU117 PCIe 3.0 x16 930 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 15 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile
GeForce 16 Mobile
TU117 PCIe 3.0 x16 1380 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 15 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile
GeForce 16 Mobile
TU117 PCIe 3.0 x16 1380 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 15 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile Refresh
GeForce 16 Mobile
TU117B PCIe 3.0 x16 1380 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 15 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
GeForce 16 Mobile
TU117 PCIe 3.0 x16 1035 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
GeForce 16 Mobile
TU117 PCIe 3.0 x16 1350 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 2 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce GTX 1660 Mobile
GeForce 16 Mobile
TU116B PCIe 3.0 x16 1455 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 15 tháng 5 2019
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q
GeForce 16 Mobile
TU116 PCIe 3.0 x16 1140 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 23 tháng 4 2019
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
GeForce 16 Mobile
TU116 PCIe 3.0 x16 1455 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 23 tháng 4 2019
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q
GeForce 16 Mobile
TU117 PCIe 3.0 x16 1020 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 4 2019
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q
GeForce 16 Mobile
TU117 PCIe 3.0 x16 930 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 4 2019
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile
GeForce 16 Mobile
TU117 PCIe 3.0 x16 1395 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 4 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.