Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 30

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB
GeForce 30
GA104 PCIe 4.0 x16 1575 MHz 16 GB, GDDR6X, 256 bit 1 tháng 1 2022
NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1260 MHz 12 GB, GDDR6X, 384 bit 1 tháng 1 2022
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB
GeForce 30
GA106 PCIe 4.0 x16 1552 MHz 8 GB, GDDR6, 128 bit 26 tháng 12 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB
GeForce 30
GA106 PCIe 4.0 x16 1545 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 26 tháng 12 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1335 MHz 20 GB, GDDR6X, 320 bit 12 tháng 9 2021
NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104
GeForce 30
GA104 PCIe 4.0 x16 1320 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 1 tháng 9 2021
NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB
GeForce 30
GA106 PCIe 4.0 x16 1545 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 28 tháng 7 2021
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
GeForce 30
GA104 PCIe 4.0 x16 1575 MHz 8 GB, GDDR6X, 256 bit 31 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1365 MHz 12 GB, GDDR6X, 384 bit 31 tháng 5 2021
NVIDIA GeForce RTX 3060
GeForce 30
GA106 PCIe 4.0 x16 1320 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 12 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
GeForce 30
GA104 PCIe 4.0 x16 1410 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 1 tháng 12 2020
NVIDIA GeForce RTX 3070
GeForce 30
GA104 PCIe 4.0 x16 1500 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 1 tháng 9 2020
NVIDIA GeForce RTX 3080
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1440 MHz 10 GB, GDDR6X, 320 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce RTX 3090
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1395 MHz 24 GB, GDDR6X, 384 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1410 MHz 12 GB, GDDR6X, 384 bit 29 tháng 8 2020
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1560 MHz 24 GB, GDDR6X, 384 bit 16 tháng 6 2024
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
GeForce 30
GA102 PCIe 4.0 x16 1560 MHz 24 GB, GDDR6X, 384 bit 16 tháng 6 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.