Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro (x000M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro 3000M
Quadro Mobile (x000M)
GF104 MXM-B (3.0) 450 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 22 tháng 2 2011
NVIDIA Quadro 4000M
Quadro Mobile (x000M)
GF104 MXM-B (3.0) 475 MHz 2 GB, GDDR5, 256 bit 22 tháng 2 2011
NVIDIA Quadro 500M
Quadro Mobile (x000M)
GF108 MXM-A (3.0) 700 MHz 1024 MB, DDR3, 128 bit 22 tháng 2 2011
NVIDIA Quadro 5010M
Quadro Mobile (x000M)
GF110 MXM-B (3.0) 450 MHz 4 GB, GDDR5, 256 bit 22 tháng 2 2011
NVIDIA Quadro 2000M
Quadro Mobile (x000M)
GF106 MXM-A (3.0) 550 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 13 tháng 1 2011
NVIDIA Quadro 1000M
Quadro Mobile (x000M)
GF108 MXM-A (3.0) 700 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 13 tháng 1 2011
NVIDIA Quadro 5000M
Quadro Mobile (x000M)
GF100 MXM-B (3.0) 405 MHz 1792 MB, GDDR5, 256 bit 27 tháng 7 2010

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.