Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Tesla

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA A100 PCIe 80 GB
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 1065 MHz 80 GB, HBM2e, 5120 bit 28 tháng 6 2021
NVIDIA A30 PCIe
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 930 MHz 24 GB, HBM2, 3072 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA A16 PCIe
Tesla
GA107 PCIe 4.0 x16 885 MHz 16 GB, GDDR6, 128 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA A10G
Tesla
GA102 PCIe 4.0 x16 1320 MHz 12 GB, GDDR6, 384 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA A10 PCIe
Tesla
GA102 PCIe 4.0 x16 885 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA PG506-242
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 930 MHz 24 GB, HBM2, 3072 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA PG506-232
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 930 MHz 24 GB, HBM2, 3072 bit 12 tháng 4 2021
NVIDIA A100 SXM4 80 GB
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 1275 MHz 80 GB, HBM2e, 5120 bit 16 tháng 11 2020
NVIDIA A40 PCIe
Tesla
GA102 PCIe 4.0 x16 1305 MHz 48 GB, GDDR6, 384 bit 5 tháng 10 2020
NVIDIA A100 PCIe
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 765 MHz 40 GB, HBM2E, 5120 bit 22 tháng 6 2020
NVIDIA A100 SXM4 40 GB
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 1095 MHz 40 GB, HBM2E, 5120 bit 14 tháng 5 2020
NVIDIA A100 SXM4 40 GB
Tesla
GA100 PCIe 4.0 x16 1095 MHz 40 GB, HBM2e, 5120 bit 14 tháng 5 2020
NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1245 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 26 tháng 11 2019
NVIDIA Tesla V100S PCIe 32 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1245 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 26 tháng 11 2019
NVIDIA Tesla PG500-216
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1260 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 26 tháng 11 2019
NVIDIA Tesla PG503-216
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1312 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 26 tháng 11 2019
NVIDIA Tesla T4
Tesla
TU104 PCIe 3.0 x16 585 MHz 16 GB, GDDR6, 256 bit 13 tháng 9 2018
NVIDIA Tesla V100 PCIe 32 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1230 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 27 tháng 3 2018
NVIDIA Tesla V100 FHHL
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 937 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 27 tháng 3 2018
NVIDIA Tesla V100 DGXS 32 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1297 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 27 tháng 3 2018
NVIDIA Tesla V100 DGXS 32 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1297 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 27 tháng 3 2018
NVIDIA Tesla V100 SXM2 32 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1290 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 27 tháng 3 2018
NVIDIA Tesla V100 SXM3 32 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1290 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 27 tháng 3 2018
NVIDIA Tesla V100 DGXS 16 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1327 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 27 tháng 3 2018
NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1312 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 21 tháng 6 2017
NVIDIA Tesla V100 PCIe 16 GB
Tesla
GV100 PCIe 3.0 x16 1245 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 21 tháng 6 2017
NVIDIA Tesla P6
Tesla
GP104 MXM-B (3.0) 1012 MHz 16 GB, GDDR5, 256 bit 24 tháng 3 2017
NVIDIA Tesla P10
Tesla
GP102 PCIe 3.0 x16 1025 MHz 24 GB, GDDR5X, 384 bit 13 tháng 9 2016
NVIDIA Tesla P4
Tesla
GP104 PCIe 3.0 x16 886 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 13 tháng 9 2016
NVIDIA Tesla P40
Tesla
GP102 PCIe 3.0 x16 1303 MHz 24 GB, GDDR5X, 384 bit 13 tháng 9 2016
NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB
Tesla
GP100 PCIe 3.0 x16 1190 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 20 tháng 6 2016
NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB
Tesla
GP100 PCIe 3.0 x16 1190 MHz 12 GB, HBM2, 3072 bit 20 tháng 6 2016
NVIDIA Tesla M10
Tesla
GM107 PCIe 3.0 x16 1033 MHz 8 GB, GDDR5, 128 bit 18 tháng 5 2016
NVIDIA Tesla P100 SXM2
Tesla
GP100 PCIe 3.0 x16 1328 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 5 tháng 4 2016
NVIDIA Tesla P100 DGXS
Tesla
GP100 PCIe 3.0 x16 1328 MHz 16 GB, HBM2, 4096 bit 5 tháng 4 2016
NVIDIA Tesla M40 24 GB
Tesla
GM200 PCIe 3.0 x16 948 MHz 24 GB, GDDR5, 384 bit 10 tháng 11 2015
NVIDIA Tesla M40
Tesla
GM200 PCIe 3.0 x16 948 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 10 tháng 11 2015
NVIDIA Tesla M4
Tesla
GM206 PCIe 3.0 x16 872 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 10 tháng 11 2015
NVIDIA Tesla M60
Tesla
GM204 PCIe 3.0 x16 557 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 8 2015
NVIDIA Tesla M6
Tesla
GM204 PCIe 3.0 x16 930 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 30 tháng 8 2015
NVIDIA Tesla K80
Tesla
GK210 PCIe 3.0 x16 562 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 17 tháng 11 2014
NVIDIA Tesla K8
Tesla
GK104 PCIe 2.0 x16 693 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 16 tháng 9 2014
NVIDIA Tesla K40t
Tesla
GK110B PCIe 3.0 x16 745 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 22 tháng 11 2013
NVIDIA Tesla K40d
Tesla
GK110B PCIe 3.0 x16 745 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 22 tháng 11 2013
NVIDIA Tesla K40m
Tesla
GK110B PCIe 3.0 x16 745 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 22 tháng 11 2013
NVIDIA Tesla K40s
Tesla
GK110B PCIe 3.0 x16 745 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 22 tháng 11 2013
NVIDIA Tesla K40st
Tesla
GK110B PCIe 3.0 x16 575 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 22 tháng 11 2013
NVIDIA Tesla K40c
Tesla
GK180 PCIe 3.0 x16 745 MHz 12 GB, GDDR5, 384 bit 8 tháng 10 2013
NVIDIA Tesla K20s
Tesla
GK110 PCIe 2.0 x16 575 MHz 5 GB, GDDR5, 320 bit 18 tháng 2 2013
NVIDIA Tesla K20m
Tesla
GK110 PCIe 2.0 x16 706 MHz 5 GB, GDDR5, 320 bit 5 tháng 1 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.