Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 700A

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 710A
GeForce 700A
GK107 PCIe 3.0 x16 810 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 21 tháng 3 2015
NVIDIA GeForce 720A
GeForce 700A
GF117 PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 7 2014
NVIDIA GeForce GT 720A
GeForce 700A
GF117 PCIe 2.0 x16 775 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 7 2014
NVIDIA GeForce 705A
GeForce 700A
GF119 PCIe 2.0 x16 475 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 7 2014
NVIDIA GeForce GT 730A
GeForce 700A
GK208 PCIe 3.0 x8 719 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 7 2014
NVIDIA GeForce GTX 760A
GeForce 700A
GK106 PCIe 3.0 x16 628 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 17 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce 710A
GeForce 700A
GK208 PCIe 3.0 x8 719 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 17 tháng 3 2014
NVIDIA GeForce 705A
GeForce 700A
GF119 PCIe 2.0 x16 738 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 1 tháng 10 2013
NVIDIA GeForce GT 745A
GeForce 700A
GK107 PCIe 3.0 x16 837 MHz 2 GB, DDR3, 128 bit 26 tháng 8 2013
NVIDIA GeForce GT 740A
GeForce 700A
GK208 PCIe 3.0 x8 980 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 26 tháng 8 2013
NVIDIA GeForce 710A
GeForce 700A
GF117 PCIe 2.0 x16 775 MHz 2 GB, DDR3, 64 bit 1 tháng 4 2013

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.