Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce2 Go

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce2 Go 100
GeForce2 Go
NV11B AGP 4x 125 MHz 16 MB, DDR, 32 bit 6 tháng 2 2001
NVIDIA GeForce2 Go 200
GeForce2 Go
NV11B AGP 4x 143 MHz 32 MB, DDR, 64 bit 6 tháng 2 2001
NVIDIA GeForce2 Go
GeForce2 Go
NV11B AGP 4x 143 MHz 64 MB, DDR, 64 bit 11 tháng 11 2000
NVIDIA GeForce2 Go
GeForce2 Go
NV11B AGP 4x 143 MHz 64 MB, DDR, 128 bit 11 tháng 11 2000

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.