Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 100

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GTS 150 OEM
GeForce 100
G92 PCIe 2.0 x16 738 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 10 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce GT 130 OEM
GeForce 100
G94B PCIe 2.0 x16 500 MHz 512 MB, DDR2, 192 bit 10 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce GT 140 OEM
GeForce 100
G94B PCIe 2.0 x16 650 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 10 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce GT 120 OEM
GeForce 100
G96C PCIe 2.0 x16 738 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 10 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce G100 OEM
GeForce 100
G98 PCIe 2.0 x16 540 MHz 256 MB, DDR2, 64 bit 10 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce GT 120 Mac Edition
GeForce 100
G96C PCIe 2.0 x16 550 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 20 tháng 1 2009
NVIDIA GeForce GT 130 Mac Edition
GeForce 100
G94B PCIe 2.0 x16 600 MHz 512 MB, GDDR3, 192 bit 12 tháng 12 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.