Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce Go 7 (Go 7000)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce Go 7950 GTX
GeForce Go 7 (Go 7000)
G71 MXM-III 575 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 12 tháng 10 2006
NVIDIA GeForce Go 7200
GeForce Go 7 (Go 7000)
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 64 MB, GDDR3, 32 bit 1 tháng 9 2006
NVIDIA GeForce Go 7600 GT
GeForce Go 7 (Go 7000)
G73 PCIe 1.0 x16 500 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 8 2006
NVIDIA GeForce Go 7700
GeForce Go 7 (Go 7000)
G73 PCIe 1.0 x16 450 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 8 2006
NVIDIA GeForce Go 7900 GS
GeForce Go 7 (Go 7000)
G71 MXM-II 375 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 18 tháng 4 2006
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX
GeForce Go 7 (Go 7000)
G71 PCIe 1.0 x16 500 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 18 tháng 4 2006
NVIDIA GeForce Go 7900 SE
GeForce Go 7 (Go 7000)
G73 PCIe 1.0 x16 350 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 18 tháng 4 2006
NVIDIA GeForce Go 7800
GeForce Go 7 (Go 7000)
G70 PCIe 1.0 x16 400 MHz 256 MB, GDDR3, 256 bit 3 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce Go 7600
GeForce Go 7 (Go 7000)
G73 PCIe 1.0 x16 450 MHz 256 MB, GDDR3, 128 bit 1 tháng 3 2006
NVIDIA GeForce Go 7300
GeForce Go 7 (Go 7000)
G72 PCIe 1.0 x16 350 MHz 64 MB, GDDR3, 64 bit 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce Go 7300T
GeForce Go 7 (Go 7000)
G72 PCIe 1.0 x16 350 MHz 64 MB, GDDR3, 64 bit 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce Go 7400
GeForce Go 7 (Go 7000)
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 128 MB, GDDR3, 64 bit 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce Go 7400
GeForce Go 7 (Go 7000)
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 128 MB, GDDR3, 32 bit 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce Go 7400T
GeForce Go 7 (Go 7000)
G72 PCIe 1.0 x16 450 MHz 128 MB, GDDR3, 64 bit 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce Go 7450
GeForce Go 7 (Go 7000)
G72 PCIe 1.0 x16 300 MHz 64 MB, DDR2, 256 bit 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce Go 7800 GTX
GeForce Go 7 (Go 7000)
G70 PCIe 1.0 x16 440 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 29 tháng 9 2005

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.