Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 10

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GT 1010
GeForce 10
GP108 PCIe 3.0 x16 1228 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 13 tháng 1 2021
NVIDIA GeForce GTX 1070 GDDR5X
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 8 GB, GDDR5X, 256 bit 4 tháng 12 2018
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 6 GB, GDDR5X, 192 bit 18 tháng 10 2018
NVIDIA GeForce GT 1030 GK107
GeForce 10
GK107 PCIe 3.0 x16 1058 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 30 tháng 9 2018
NVIDIA TITAN V CEO Edition
GeForce 10
GV100 PCIe 3.0 x16 1200 MHz 32 GB, HBM2, 4096 bit 21 tháng 6 2018
NVIDIA GeForce GTX 1050 3 GB
GeForce 10
GP107 PCIe 3.0 x16 1392 MHz 3 GB, GDDR5, 96 bit 21 tháng 5 2018
NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4
GeForce 10
GP108 PCIe 3.0 x4 1152 MHz 2 GB, DDR4, 64 bit 12 tháng 3 2018
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GP104
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 8 tháng 3 2018
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Rev. 2
GeForce 10
GP106 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 5 tháng 1 2018
NVIDIA GeForce GTX 1060 5 GB
GeForce 10
GP106 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 5 GB, GDDR5, 160 bit 26 tháng 12 2017
NVIDIA TITAN V
GeForce 10
GV100 PCIe 3.0 x16 1200 MHz 12 GB, HBM2, 3072 bit 7 tháng 12 2017
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1607 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 2 tháng 11 2017
NVIDIA GeForce GT 1030
GeForce 10
GP108 PCIe 3.0 x4 1228 MHz 2 GB, GDDR5, 64 bit 17 tháng 5 2017
NVIDIA GeForce GTX 1080 11Gbps
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1607 MHz 8 GB, GDDR5X, 256 bit 20 tháng 4 2017
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB 9Gbps
GeForce 10
GP106 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 20 tháng 4 2017
NVIDIA TITAN Xp
GeForce 10
GP102 PCIe 3.0 x16 1405 MHz 12 GB, GDDR5X, 384 bit 6 tháng 4 2017
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
GeForce 10
GP102 PCIe 3.0 x16 1481 MHz 11 GB, GDDR5X, 352 bit 10 tháng 3 2017
NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 3 GB, GDDR5, 192 bit 25 tháng 12 2016
NVIDIA GeForce GTX 1050
GeForce 10
GP107 PCIe 3.0 x16 1354 MHz 2 GB, GDDR5, 128 bit 25 tháng 10 2016
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
GeForce 10
GP107 PCIe 3.0 x16 1291 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 25 tháng 10 2016
NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB
GeForce 10
GP106 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 3 GB, GDDR5, 192 bit 18 tháng 8 2016
NVIDIA TITAN X Pascal
GeForce 10
GP102 PCIe 3.0 x16 1417 MHz 12 GB, GDDR5X, 384 bit 2 tháng 8 2016
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
GeForce 10
GP106 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 19 tháng 7 2016
NVIDIA GeForce GTX 1070
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 8 GB, GDDR5, 256 bit 10 tháng 6 2016
NVIDIA GeForce GTX 1080
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1607 MHz 8 GB, GDDR5X, 256 bit 27 tháng 5 2016
NVIDIA GeForce GTX 1060 8 GB GDDR5X
GeForce 10
GP104 PCIe 3.0 x16 1506 MHz 8 GB, GDDR5X, 256 bit 27 tháng 2 2024
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 10 GB
GeForce 10
GP102 PCIe 3.0 x16 1557 MHz 10 GB, GDDR5X, 320 bit 27 tháng 2 2024

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.