Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 200

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GTX 275 PhysX Edition
GeForce 200
G92B PCIe 2.0 x16 633 MHz 896 MB, GDDR3, 448 bit 16 tháng 2 2010
NVIDIA GeForce GT 220
GeForce 200
G94 PCIe 2.0 x16 600 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 26 tháng 1 2010
NVIDIA GeForce GTX 260 OEM
GeForce 200
GT200B PCIe 2.0 x16 518 MHz 1792 MB, GDDR3, 448 bit 8 tháng 12 2009
NVIDIA GeForce 205 OEM
GeForce 200
GT218 PCIe 2.0 x16 589 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 26 tháng 11 2009
NVIDIA GeForce GT 240
GeForce 200
GT215 PCIe 2.0 x16 550 MHz 1024 MB, GDDR5, 128 bit 17 tháng 11 2009
NVIDIA GeForce 210 Rev. 2
GeForce 200
GT218 PCIe 2.0 x16 520 MHz 1024 MB, DDR3, 64 bit 12 tháng 10 2009
NVIDIA GeForce 210
GeForce 200
GT218 PCIe 2.0 x16 520 MHz 512 MB, DDR3, 64 bit 12 tháng 10 2009
NVIDIA GeForce GT 230
GeForce 200
G94B PCIe 2.0 x16 650 MHz 512 MB, GDDR3, 256 bit 12 tháng 10 2009
NVIDIA GeForce GT 220
GeForce 200
GT216 PCIe 2.0 x16 615 MHz 512 MB, DDR2, 128 bit 12 tháng 10 2009
NVIDIA GeForce 210 PCI
GeForce 200
GT216 PCI 475 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 12 tháng 10 2009
NVIDIA GeForce GT 220 OEM
GeForce 200
GT215 PCIe 2.0 x16 506 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 12 tháng 10 2009
NVIDIA GeForce 210 OEM
GeForce 200
GT216 PCIe 2.0 x16 475 MHz 1024 MB, DDR2, 64 bit 4 tháng 9 2009
NVIDIA GeForce G210 OEM Rev. 2
GeForce 200
GT218 PCIe 2.0 x16 589 MHz 128 MB, DDR2, 64 bit 24 tháng 8 2009
NVIDIA GeForce GTS 240 OEM
GeForce 200
G92B PCIe 2.0 x16 675 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 1 tháng 7 2009
NVIDIA GeForce G210 OEM
GeForce 200
G96C PCIe 1.0 x16 550 MHz 512 MB, DDR2, 64 bit 26 tháng 5 2009
NVIDIA GeForce GT 230 OEM
GeForce 200
G92B PCIe 2.0 x16 500 MHz 1536 MB, DDR2, 192 bit 27 tháng 4 2009
NVIDIA GeForce GTS 250
GeForce 200
G92B PCIe 2.0 x16 702 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 4 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce GTS 250
GeForce 200
G92B PCIe 2.0 x16 675 MHz 1024 MB, GDDR3, 256 bit 4 tháng 3 2009
NVIDIA GeForce GTX 275
GeForce 200
GT200B PCIe 2.0 x16 633 MHz 896 MB, GDDR3, 448 bit 15 tháng 1 2009
NVIDIA GeForce GTX 285 Mac Edition
GeForce 200
GT200B PCIe 2.0 x16 648 MHz 1024 MB, GDDR3, 512 bit 15 tháng 1 2009
NVIDIA GeForce GTX 295
GeForce 200
GT200B PCIe 2.0 x16 576 MHz 896 MB, GDDR3, 448 bit 8 tháng 1 2009
NVIDIA GeForce GTX 285
GeForce 200
GT200B PCIe 2.0 x16 648 MHz 1024 MB, GDDR3, 512 bit 23 tháng 12 2008
NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 Rev. 2
GeForce 200
GT200B PCIe 2.0 x16 576 MHz 896 MB, GDDR3, 448 bit 27 tháng 11 2008
NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216
GeForce 200
GT200 PCIe 2.0 x16 576 MHz 896 MB, GDDR3, 448 bit 16 tháng 9 2008
NVIDIA GeForce GTX 260 Rev. 2
GeForce 200
GT200B PCIe 2.0 x16 576 MHz 896 MB, GDDR3, 448 bit 23 tháng 7 2008
NVIDIA GeForce GTX 280
GeForce 200
GT200 PCIe 2.0 x16 602 MHz 1024 MB, GDDR3, 512 bit 16 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce GTX 260
GeForce 200
GT200 PCIe 2.0 x16 576 MHz 896 MB, GDDR3, 448 bit 16 tháng 6 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.