Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 16

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce GTX 1650 TU116
GeForce 16
TU116 PCIe 3.0 x16 1410 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 7 tháng 7 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 TU106
GeForce 16
TU106 PCIe 3.0 x16 1410 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 18 tháng 6 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6
GeForce 16
TU117 PCIe 3.0 x16 1410 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 1 tháng 4 2020
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
GeForce 16
TU116 PCIe 3.0 x16 1530 MHz 4 GB, GDDR6, 128 bit 22 tháng 11 2019
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
GeForce 16
TU116 PCIe 3.0 x16 1530 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 29 tháng 10 2019
NVIDIA GeForce GTX 1650
GeForce 16
TU117 PCIe 3.0 x16 1485 MHz 4 GB, GDDR5, 128 bit 23 tháng 4 2019
NVIDIA GeForce GTX 1660
GeForce 16
TU116 PCIe 3.0 x16 1530 MHz 6 GB, GDDR5, 192 bit 14 tháng 3 2019
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
GeForce 16
TU116 PCIe 3.0 x16 1500 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 22 tháng 2 2019

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.