Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Riva

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Riva TNT
Riva
NV4 AGP 2x 90 MHz 16 MB, SDR, 128 bit 23 tháng 3 1998
NVIDIA Riva 128ZX
Riva
NV3 AGP 2x 100 MHz 8 MB, SDR, 128 bit 23 tháng 2 1998
NVIDIA Riva 128
Riva
NV3 AGP 2x 100 MHz 4 MB, SDR, 128 bit 1 tháng 4 1997
NVIDIA Riva 128 PCI
Riva
NV3 PCI 100 MHz 4 MB, SDR, 128 bit 1 tháng 4 1997

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.