Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA Quadro NVS IGP

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA Quadro NVS 210S
Quadro NVS IGP
C51 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 22 tháng 12 2003

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.