Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 2 MX

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce2 MX 200
GeForce 2 MX
NV11B AGP 4x 175 MHz 32 MB, SDR, 64 bit 3 tháng 3 2001
NVIDIA GeForce2 MX 400
GeForce 2 MX
NV11B AGP 4x 200 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 3 tháng 3 2001
NVIDIA GeForce2 MX 200 LP
GeForce 2 MX
NV11B AGP 4x 175 MHz 32 MB, SDR, 64 bit 3 tháng 3 2001
NVIDIA GeForce2 MX
GeForce 2 MX
NV11 AGP 4x 175 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 28 tháng 6 2000
NVIDIA GeForce2 MX DH Pro TV
GeForce 2 MX
NV11 AGP 4x 175 MHz 32 MB, SDR, 128 bit 28 tháng 6 2000

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.