Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 20

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB
GeForce 20
TU106 PCIe 3.0 x16 1470 MHz 12 GB, GDDR6, 192 bit 1 tháng 1 2022
NVIDIA GeForce RTX 2060 TU104
GeForce 20
TU104 PCIe 3.0 x16 1365 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 10 tháng 1 2020
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
GeForce 20
TU104 PCIe 3.0 x16 1650 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 23 tháng 7 2019
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
GeForce 20
TU104 PCIe 3.0 x16 1605 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 9 tháng 7 2019
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
GeForce 20
TU106 PCIe 3.0 x16 1470 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 9 tháng 7 2019
NVIDIA GeForce RTX 2060
GeForce 20
TU106 PCIe 3.0 x16 1365 MHz 6 GB, GDDR6, 192 bit 7 tháng 1 2019
NVIDIA TITAN RTX
GeForce 20
TU102 PCIe 3.0 x16 1350 MHz 24 GB, GDDR6, 384 bit 18 tháng 12 2018
NVIDIA GeForce RTX 2070
GeForce 20
TU106 PCIe 3.0 x16 1410 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 17 tháng 10 2018
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
GeForce 20
TU102 PCIe 3.0 x16 1350 MHz 11 GB, GDDR6, 352 bit 20 tháng 9 2018
NVIDIA GeForce RTX 2080
GeForce 20
TU104 PCIe 3.0 x16 1515 MHz 8 GB, GDDR6, 256 bit 20 tháng 9 2018

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.