Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 7 IGP

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 7050 + nForce 610i
GeForce 7 IGP
C73 PCI 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 13 tháng 1 2008
NVIDIA GeForce 7150 + nForce 630i
GeForce 7 IGP
C73 PCI 630 MHz System Shared, System Shared, System Shared 16 tháng 11 2007
NVIDIA GeForce 7050 + nForce 620i
GeForce 7 IGP
C73 PCI 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 10 2007
NVIDIA GeForce 7050 + nForce 630i
GeForce 7 IGP
C73 PCI 500 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 10 2007
NVIDIA GeForce 7100 + nForce 630i
GeForce 7 IGP
C73 PCI 600 MHz System Shared, System Shared, System Shared 4 tháng 10 2007
NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a
GeForce 7 IGP
C67 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a
GeForce 7 IGP
C68 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a
GeForce 7 IGP
C68 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce 7050 + nForce 630a
GeForce 7 IGP
C68 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce 7050 PV + nForce 630a
GeForce 7 IGP
C68 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006
NVIDIA GeForce 7050 SE + nForce 630a
GeForce 7 IGP
C68 PCI 425 MHz System Shared, System Shared, System Shared 1 tháng 2 2006

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.