Danh sách các card đồ hoạ NVIDIA GeForce 9M (9600M)

Tên Chip Bus Xung nhịp Bộ nhớ Phát hành
NVIDIA GeForce 9600M GT Mac Edition
GeForce 9M (9600M)
G96C MXM-II 500 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 25 tháng 10 2008
NVIDIA GeForce 9650M GT
GeForce 9M (9600M)
G96C MXM-II 550 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 19 tháng 8 2008
NVIDIA GeForce 9600M GT
GeForce 9M (9600M)
G96C MXM-II 500 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 4 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 9600M GS
GeForce 9M (9600M)
G96C MXM-II 430 MHz 1024 MB, GDDR3, 128 bit 3 tháng 6 2008
NVIDIA GeForce 9650M GS
GeForce 9M (9600M)
G84 PCIe 2.0 x16 625 MHz 512 MB, GDDR3, 128 bit 13 tháng 3 2008

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.