Danh sách bộ vi xử lý AMD Ryzen Threadripper Zen

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Ryzen Threadripper 2920X
Ryzen Threadripper (Zen)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4.3 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 3 tháng 10 2018
AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Ryzen Threadripper (Zen)
24 / 48 3 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket SP3r2 64MB 250 W 2 tháng 10 2018
AMD Ryzen Threadripper 2950X
Ryzen Threadripper (Zen)
16 / 32 3.5 GHz
(up to 4.4 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 13 tháng 8 2018
AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Ryzen Threadripper (Zen)
32 / 64 3 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket SP3r2 64MB 250 W 13 tháng 8 2018
AMD Ryzen Threadripper 1900
Ryzen Threadripper (Zen)
8 / 16 3.1 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 125 W 31 tháng 8 2017
AMD Ryzen Threadripper 1900X
Ryzen Threadripper (Zen)
8 / 16 3.8 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 125 W 31 tháng 8 2017
AMD Ryzen Threadripper 1920X
Ryzen Threadripper (Zen)
12 / 24 3.5 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 10 tháng 8 2017
AMD Ryzen Threadripper 1950X
Ryzen Threadripper (Zen)
16 / 32 3.4 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 10 tháng 8 2017
AMD Ryzen Threadripper 1920
Ryzen Threadripper (Zen)
12 / 24 3.2 GHz
(up to 3.8 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 140 W 29 tháng 7 2017
AMD Ryzen Threadripper 1940
Ryzen Threadripper (Zen)
14 / 28 3.2 GHz
(up to 3.7 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 29 tháng 7 2017
AMD Ryzen Threadripper 1940X
Ryzen Threadripper (Zen)
14 / 28 3.5 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 29 tháng 7 2017
AMD Ryzen Threadripper 1950
Ryzen Threadripper (Zen)
16 / 32 3.2 GHz AMD Socket SP3r2 32MB 180 W 29 tháng 7 2017

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.