Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon Zen

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon 3000G
Athlon (Zen)
2 / 4 3.5 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 11 2019
AMD Athlon 220GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 12 2018
AMD Athlon 220GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 12 2018
AMD Athlon 240GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.5 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 21 tháng 12 2018
AMD Athlon 200GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.2 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2018
AMD Athlon 220GE
Athlon (Zen)
2 / 4 3.4 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2018
AMD Athlon PRO 200GE
Athlon (Zen)
2 / 2 3.2 GHz AMD Socket AM4 4MB (shared) 35 W 1 tháng 6 2018

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.