Danh sách bộ vi xử lý AMD Sempron Palermo

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Sempron 3000+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 62 W 1 tháng 10 2005
AMD Sempron 3200+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 62 W 1 tháng 10 2005
AMD Sempron 3400+
Sempron (Palermo)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 62 W 1 tháng 10 2005
AMD Sempron 3500+
Sempron (Palermo)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 62 W 1 tháng 10 2005
AMD Sempron 3400+
Sempron (Palermo)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 8 2005
AMD Sempron 2500+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1400 MHz AMD Socket 754 62 W 7 tháng 7 2005
AMD Sempron 3000+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 4 2005
AMD Sempron 3100+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 4 2005
AMD Sempron 3300+
Sempron (Palermo)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 4 2005
AMD Sempron 2600+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 8 2004
AMD Sempron 2800+
Sempron (Palermo)
1 / 1 1600 MHz AMD Socket 754 62 W 1 tháng 8 2004

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.