Danh sách bộ vi xử lý AMD Sempron Thorton

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Sempron 2200+
Sempron (Thorton)
1 / 1 1500 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 8 2004
AMD Sempron 2400+
Sempron (Thorton)
1 / 1 1667 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 8 2004
AMD Sempron 2800+
Sempron (Thorton)
1 / 1 1992 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 8 2004

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.