Danh sách bộ vi xử lý AMD Sempron Barton

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Sempron 3000+
Sempron (Barton)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket A 62 W 17 tháng 9 2004
AMD Sempron 2200+
Sempron (Barton)
1 / 1 1500 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2300+
Sempron (Barton)
1 / 1 1583 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2400+
Sempron (Barton)
1 / 1 1667 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2500+
Sempron (Barton)
1 / 1 1750 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2600+
Sempron (Barton)
1 / 1 1833 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 2800+
Sempron (Barton)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001
AMD Sempron 3300+
Sempron (Barton)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket A 62 W 1 tháng 1 2001

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.