Danh sách bộ vi xử lý AMD Sempron Paris

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Sempron 3000+
Sempron (Paris)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 15 tháng 2 2005
AMD Sempron 3100+
Sempron (Paris)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 62 W 28 tháng 7 2004

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.