Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon 64 Windsor

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon 64 LE-1600
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 LE-1620
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 LE-1640
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 62 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 62 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 4000+
Athlon 64 (Windsor)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM2 62 W 20 tháng 2 2007

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.