Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon 64 Winchester

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon 64 3000+
Athlon 64 (Winchester)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 939 67 W 14 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Winchester)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 939 67 W 14 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Winchester)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 939 67 W 14 tháng 10 2004

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.