Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon 64 Clawhammer

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon 64 4000+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 19 tháng 10 2004
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 939 89 W 1 tháng 6 2004
AMD Athlon 64 3600+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 754 89 W 1 tháng 6 2004
AMD Athlon 64 3700+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 754 89 W 1 tháng 6 2004
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 939 89 W 1 tháng 6 2004
AMD Athlon 64 2800+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket 754 89 W 27 tháng 4 2004
AMD Athlon 64 3400+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 754 89 W 6 tháng 1 2004
AMD Athlon 64 3000+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 89 W 15 tháng 12 2003
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket 754 89 W 23 tháng 9 2003
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket 754 89 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon 64 3400+
Athlon 64 (Clawhammer)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket 754 89 W 1 tháng 1 2001

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.