Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon 64 Orleans

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon 64 LE-1640
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM2 45 W 7 tháng 1 2009
AMD Athlon 64 LE-1600
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 LE-1620
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 45 W 8 tháng 10 2007
AMD Athlon 64 3500+ (F3)
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 59 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3500+ EE
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 35 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3800+ (F3)
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 59 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 4000+ (F3)
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.6 GHz AMD Socket AM2 59 W 20 tháng 2 2007
AMD Athlon 64 3000+
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 3200+
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 3500+
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006
AMD Athlon 64 3800+
Athlon 64 (Orleans)
1 / 1 2.4 GHz AMD Socket AM2 62 W 23 tháng 5 2006

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.