Danh sách bộ vi xử lý AMD E2 Zacate

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD E2-2000
E2 (Zacate)
2 / 2 1750 MHz AMD Socket FT1 18 W 6 tháng 1 2013
AMD E2-1800
E2 (Zacate)
2 / 2 1700 MHz AMD Socket FT1 18 W 6 tháng 6 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.