Danh sách bộ vi xử lý AMD C Ontario

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD C-70
C (Ontario)
2 / 2 1000 MHz
(up to 1333 MHz)
AMD Socket FT1 9 W 1 tháng 9 2012
AMD C-60
C (Ontario)
2 / 2 1000 MHz
(up to 1333 MHz)
AMD Socket FT1 9 W 22 tháng 8 2011
AMD C-30
C (Ontario)
1 / 1 1200 MHz AMD Socket FT1 9 W 4 tháng 1 2011
AMD C-50
C (Ontario)
2 / 2 1000 MHz AMD Socket FT1 9 W 4 tháng 1 2011

Duyệt theo thế hệ

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.