Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon XP Barton

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon XP 2500+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 1833 MHz AMD Socket A 68 W 10 tháng 2 2003
AMD Athlon XP 2500+ DTR
Athlon XP (Barton)
1 / 1 1833 MHz AMD Socket A 68 W 10 tháng 2 2003
AMD Athlon XP 2600+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 1917 MHz AMD Socket A 68 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP 2600+ DTR
Athlon XP (Barton)
1 / 1 1917 MHz AMD Socket A 68 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP 2800+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 2.083 GHz AMD Socket A 68 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP 2800+ DTR
Athlon XP (Barton)
1 / 1 2.083 GHz AMD Socket A 68 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP 3000+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 2.167 GHz AMD Socket A 68 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP 3000+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 2.1 GHz AMD Socket A 68 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP 3200+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket A 77 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP-M 2000+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 1533 MHz AMD Socket A 45 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP-M 2200+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 1667 MHz AMD Socket A 45 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP-M 2400+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 1800 MHz AMD Socket A 45 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP-M 2500+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 1862 MHz AMD Socket A 45 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP-M 2600+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 2000 MHz AMD Socket A 45 W 1 tháng 1 2001
AMD Athlon XP-M 3000+
Athlon XP (Barton)
1 / 1 2.2 GHz AMD Socket A 45 W 1 tháng 1 2001

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.