Danh sách bộ vi xử lý AMD Athlon II X4 Propus

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD Athlon II X4 620e
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket AM3 45 W 3 tháng 5 2011
AMD Athlon II X4 615e
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 2.5 GHz AMD Socket AM3 45 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X4 645
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 3.1 GHz AMD Socket AM3 95 W 21 tháng 9 2010
AMD Athlon II X4 610e
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 2.4 GHz AMD Socket AM3 45 W 11 tháng 5 2010
AMD Athlon II X4 640
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 3 GHz AMD Socket AM3 95 W 11 tháng 5 2010
AMD Athlon II X4 635
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 2.9 GHz AMD Socket AM3 95 W 25 tháng 1 2010
AMD Athlon II X4 600e
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 2.2 GHz AMD Socket AM3 45 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X4 605e
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 2.3 GHz AMD Socket AM3 45 W 20 tháng 10 2009
AMD Athlon II X4 620
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 2.6 GHz AMD Socket AM3 95 W 16 tháng 9 2009
AMD Athlon II X4 630
Athlon II X4 (Propus)
4 / 4 2.8 GHz AMD Socket AM3 95 W 16 tháng 9 2009

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.