Danh sách bộ vi xử lý AMD A10 Trinity

Tên Lõi / Luồng Xung nhịp Socket Bộ nhớ đệm L3 Công suất thiết kế Đã phát hành
AMD A10-5700
A10 (Trinity)
4 / 4 3.4 GHz
(up to 4 GHz)
AMD Socket FM2 65 W 2 tháng 10 2012
AMD A10-5800B
A10 (Trinity)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket FM2 100 W 2 tháng 10 2012
AMD A10-5800K
A10 (Trinity)
4 / 4 3.8 GHz
(up to 4.2 GHz)
AMD Socket FM2 100 W 2 tháng 10 2012
AMD A10-4600M
A10 (Trinity)
4 / 4 2.3 GHz
(up to 3.2 GHz)
AMD Socket FS1r2 35 W 15 tháng 5 2012
AMD A10-4655M
A10 (Trinity)
4 / 4 2000 MHz
(up to 2.8 GHz)
AMD Socket FP2 25 W 15 tháng 5 2012

Duyệt theo thế hệ

Duyệt theo tên mã

Sysrqmts browser extension icon
Ngừng việc mua đắt các trò chơi máy tính.
Xem giá rẻ nhất trong cửa hàng Steam với tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi.